Previous Page  4 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 40 Next Page
Page Background

1.1 Wat is het?

De domeinbeschrijving Bachelor of ICT is een landelijk kader voor de eindkwalifica-

ties op bachelorniveau voor afgestudeerden van Nederlandse hbo-opleidingen in

het ict-domein. De domeinbeschrijving wordt onderhouden door de HBO-I stichting,

periodiek geactualiseerd in samenwerking met het bedrijfsleven en door de Vereniging

van Hogescholen vastgesteld.

1.2 Voor wie is het bedoeld?

De domeinbeschrijving is opgesteld voor diverse doelgroepen.

Voor

opleidingen

is dit een kaderstellend document. Met ingang van 1 september

2015 kent het domein ICT drie stamopleidingen (croho): HBO-ICT, Informatica en

Technische Informatica. Opleidingen kunnen hun eigen opleidingsprofiel, leerdoelen en

curricula afleiden uit de domeinbeschrijving. Expliciete koppeling van het eigen oplei-

dingsprofiel aan de domeinbeschrijving borgt inhoud en eindniveau van de opleiding.

Voor

bedrijven

geeft de domeinbeschrijving inzicht in het beoogde eindniveau van afge-

studeerden. Vanwege de variëteit in ict-opleidingen biedt een generieke domeinbeschrij-

ving houvast om de actuele bekwaamheden van afgestudeerden in beeld te krijgen.

Voor (aankomende)

studenten

geeft de domeinbeschrijving informatie over de inhoud

van het werk en de verschillende opleidingen.

Voor aanpalende

bachelordomeinen

markeren de randen van deze domeinbeschrij-

ving de grenzen van de Bachelor of ICT. Aan deze randen ligt aansluiting met bachelor-

domeinen als de Bachelor of Engineering, de Bachelor of Creative Technologies en de

Bachelor of Business Administration.

1.3 Over het HBO-I

De HBO-I stichting is de koepelorganisatie van hbo ict-opleidingen in Nederland. De

stichting zet zich in voor kennisuitwisseling en informatieoverdracht tussen vakinhou-

delijke en onderwijskundige opleidingen. Door gezamenlijke activiteiten en producten

spant de stichting zich tevens in om de instroom van nieuw talent te verhogen. Een

van de producten van het HBO-I is de domeinbeschrijving Bachelor of ICT.

Bachelor of ICT

4