Previous Page  3 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 40 Next Page
Page Background

1 Introductie

De domeinbeschrijving van de Bachelor of ICT dient als

functioneel kwalificatiekader voor hogescholen, gericht op

de startbekwaamheid van ict-professionals van de toe-

komst. Vrijwel elk facet van het maatschappelijke, zakelijke,

sociale en persoonlijke leven is afhankelijk van ict. Ict is niet

alleen zelf een belangrijke sector van economische bedrijvig­

heid, het is ook een onmisbare motor voor innovatie in alle

kennisintensieve domeinen in onze samenleving. Nederland

heeft grote behoefte aan kwalitatief goed opgeleide ict’ers.

Het ict-domein verbreedt en verdiept zich: er ontstaat voort-

durend vraag naar nieuwe types ict’ers. Om in te kunnen

spelen op nieuwe toepassingen, arbeidsmarktvragen, wen-

sen, innovaties en hypes is regelmatige actualisering van de

beschrijving van de Bachelor of ICT noodzakelijk.

3

Bachelor of ICT