Previous Page  12 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 40 Next Page
Page Background

variatie bestaan in het niveau waarop deelgebieden beheerst (moeten) worden. Om

binnen de diversiteit vergelijkbaarheid mogelijk te maken, onderscheiden we drie

beheersingsniveaus.

Binnen de verschillende opleidingen zal op het derde beheersingsniveau in een aantal

gevallen niet op alle facetten de hoogste complexiteit gerealiseerd worden. Met be-

schrijvingen op het derde beheersingsniveau kan dus in een aantal gevallen bedoeld

zijn dat bijvoorbeeld zelfstandigheid en gedrag de hoogste complexiteit hebben, terwijl

de context voorspelbaar is of de context en het gedrag de hoogste complexiteit heb-

ben en er toch enige begeleiding aanwezig is. De typering van het beheersingsniveau

in onderstaand overzicht sluit aan bij de niveaubeschrijving in dimensie 3 van het e-CF.

Niveau Zelfstandigheid

Gedrag

Context

1

In staat kennis en

vaardigheden toe te

passen op eenvoudige

problemen

Verantwoordelijk voor

eigen acties

Stabiel

2

Zelfstandig binnen ge-

specificeerde acties

Geeft leiding aan anderen

binnen de gestelde

grenzen. Kan conceptueel

denken en modelleren,

gebruikmakend van crea-

tief denken

Voorspelbaar en

soms onvoorspel-

baar

3

Gebruikt innovatieve

methoden en toont

initiatief

Innovatief, leiderschap,

verantwoordelijkheid voor

teams

Onvoorspelbare

omgeving

NIVEAUS

ACTIVITEITEN

ARCHITECTUURLAGEN

Bachelor of ICT

12