Previous Page  11 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 40 Next Page
Page Background

is opgebouwd uit (geprogrammeerde) hard- en softwarecomponenten die (eventueel)

via hardware interfaces verbonden zijn met hardware-systemen.

Architectuurlaag Omschrijving

Gebruikersinteractie heeft betrekking op de communicatie van de (eind)gebruiker)

met het ict-systeem. Hier wordt nadrukkelijk niet de interactie

bedoeld met gebruikers zoals die plaatsvindt tijdens het tot

stand komen van een ict-systeem; dat is immers in elk van de

architectuurlagen aan de orde.

Bedrijfsprocessen heeft betrekking op het faciliteren van organisatieprocessen

door middel van ict-systemen. Daarbij gaat het om de functi-

onaliteit van het systeem als geheel (geautomatiseerde en niet

geautomatiseerde delen) bezien vanuit de context van de te

realiseren organisatiedoelen.

Infrastructuur

betreft het geheel aan ict-systemen waarmee bedrijfsproces-

sen gefaciliteerd worden. Het gaat hier om beschikbaar stellen,

beschikbaar houden en configureren van de traditionele hard-

ware-infrastructuur, maar zeker ook de software-infrastructuur.

Software

betreft het ontwikkelen van diverse soorten software. Dit

betreft software die na oplevering wordt opgenomen in een

ict-infrastructuur.

Hardware Interfacing is van toepassing wanneer software interactie aangaat met

beschikbare hardware. Hierbij gaat het om situaties waarbij

in de software expliciet rekening gehouden moet worden met

mogelijkheden en beperkingen van de beschikbare hardware.

Gekozen is voor ‘computersysteem’ als generieke, overkoepelende term. Afhankelijk

van de context kan dit nader gespecificeerd worden in ‘embedded systeem’, ‘industri-

al automation’, ‘virtueel systeem’ e.d.

3.3 Beheersingsniveaus

De derde dimensie betreft het beheersingsniveau. Hiermee biedt de domeinbeschrij-

ving een waarborg voor het hbo-niveau. Binnen het domein van de Bachelor of ICT

kunnen opleidingen en studenten verschillende accenten leggen. Daardoor zal er

Bachelor of ICT

11