Previous Page  10 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 40 Next Page
Page Background

3.1 Activiteiten

De eerste dimensie bestaat uit de vijf activiteiten ‘beheren’, ‘analyseren’, ‘adviseren’,

‘ontwerpen’ en ‘realiseren’ – afgeleid uit de lifecycle van informatiesystemen. Elke

Bachelor of ICT moet deze activiteiten uit kunnen voeren binnen de eigen beroeps­

context. Bij alle activiteiten zijn kwaliteitsaspecten van groot belang, zoals beveiliging,

budget en beschikbare tijd.

Activiteit

Toelichting

Beheren

Het beheersbaar laten verlopen van alle activiteiten gericht op

het proces van ontwikkeling, ingebruikname en gebruik van

ict-systemen.

Analyseren

Het analyseren van processen, producten en informatiestromen

in hun onderlinge samenhang en de context van de omgeving.

Adviseren

Het adviseren over de herinrichting van processen en/of

informatiestromen en voor een nieuw te ontwikkelen of aan te

schaffen ict-systeem op basis van een analyse en in overleg

met stakeholders.

Ontwerpen

Het ontwerpen van een ict-systeem op basis van specificaties

en binnen vooraf gestelde kaders.

Realiseren

Het realiseren van een ict-systeem op basis van een ontwerp

en binnen gestelde kaders.

3.2 Architectuurlagen

De tweede dimensie bestaat uit vijf architectuurlagen. De activiteiten kunnen immers

betrekking hebben op verschillende aspecten van ict-systemen. Daardoor kunnen

ook de specifieke inhoudelijke activiteiten verschillend zijn. De architectuurlagen zijn

bedoeld om deze inhoudelijke differentiatie zichtbaar te maken en de breedte van het

profiel van de Bachelor of ICT in detail te beschrijven.

De volgorde van de vijf architectuurlagen is niet willekeurig. Elke laag voegt ‘functiona-

liteit’ of ’waarde’ toe aan de onderliggende laag en maakt gebruik van ‘services’ van

de bovenliggende laag: gebruikersinteractie ontsluit door ict gefaciliteerde bedrijfspro-

cessen die gebouwd zijn op een geconfigureerde hard- en software infrastructuur die

Bachelor of ICT

10