Nieuwsbrief HBO-I
nummer 1 Hoger Beroepsonderwijs

In deze editie:

HBO-I
Inleiding
Bachelor of ICT
Samenwerking HBO-I, ECABO en Kenniskring ICT
Contact met CMD-platform
Instroomeisen
Internationale ontwikkelingen
Activiteiten
Docentendag
HBO-I Conferentietour 17-19 maart 2010
Job Event 2010
Communicatieteam
Ict-Mentality
COMMUNICATIE
communicatieteam
ICT-Mentality
AGENDA
10 februari Platformbijeenkomst
   - 12.30 uur ontvangst
   - 13.30 uur Platformvergadering
   - 14:00 uur Brainstrom
3 maart workshop "Tekorten aan ICT weggewerkt" door ICT Office
17-19 maart HBO-I Conferentietour Noord-Oost Nederland
30 maart Docentendag
9 juni Platformvergadering
8 oktober HBO-ICT Job Event

Inleiding

Voor je ligt de vernieuwde versie van de HBO-I nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief zal maandelijks verschijnen. In het kader van het project Interne Communicatie is gekeken naar andere mogelijkheden om de leden te informeren over de activiteiten van het HBO-I. Deze nieuwsbrief vertelt over de recente activiteiten van het c-team, het communicatieteam en de werkgroepen bachelor of ICT en Kennismanagement.
Als er onderwerpen zijn die je tijdens het platformoverleg van 10 februari aanstaande op de agenda zou willen plaatsen, laat dit dan weten aan het HBO-I bureau: info@hbo-i.nl
Tot ziens op een van de HBO-I activiteiten!
Veel leesplezier!
Joke Jansen voorzitter

Hbo-ict job event, 5 oktober in wtc rotterdam

Bachelor of ICT

De domeinbeschrijving Bachelor of ICT is algemeen goed ontvangen.
Het is de bedoeling dat er ook een driedimensionale versie beschikbaar komt op het web. De mogelijkheden om dit te realiseren worden op dit moment onderzocht. Verder wordt gewerkt aan een samenvatting en aan de vertaling van het boekje naar het Engels en op termijn zal er ook een Spaanse vertaling gemaakt worden van de samenvatting.
De Raad van Advies ziet het als haar verantwoordelijkheid om mee te werken aan het updaten van de illustraties.

Samenwerking HBO-I, ECABO en Kenniskring ICT

Het afgelopen jaar is er overleg geweest tussen het C-Team, ECABO en met Til Proper, de voorzitter van de Kenniskring ICT. De Kenniskring ICT is het platform van de MBO Raad voor de ICT-opleidingen, ECABO is het kenniscentrum dat zich inzet voor een goede afstemming tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven in de ICT- en andere sectoren.

Het gesprek was zeer constructief en heeft geleid tot de volgende afspraken:
  • Het HBO-I, de Kenniskring ICT en het ECABO zullen structureel overleg voeren.
  • Het HBO-I is uitgenodigd voor de miniconferentie MBO2010 Cluster ICT en Kenniskring ICT op 7 januari 2010 te Wageningen. We hebben daar een korte presentatie en een workshop gegeven over onze domeinbeschrijving”Bachelor of ICT”.
  • Het NIOC wordt gevraagd te onderzoeken hoe het MBO-ICT meer betrokken kan worden bij het congres.
  • Afgesproken is dat de samenwerking tussen HBO-I en ECABO persaandacht zal moeten krijgen bijvoorbeeld door een artikel in Computable.
  • MBO-ICT en ECABO zijn nauw betrokken bij Open-source initiatieven, ook hier ligt een mogelijkheid tot samenwerking.

Contact met CMD-platform

Het C-Team heeft een kennismakingsgesprek gehad met de vertegenwoordigers van het CMD-platform. Hierbij is de intentie uitgesproken dat we kennis met elkaar zullen delen en dat we elkaar willen versterken op terreinen waarbij er sprake is van raakvlakken.

Instroomeisen

In het voorjaar 2009 heeft het HBO-I, na akkoord van de 16 HBO-CvB's een verzoek voor wijziging instroomeisen BI en I ingediend. Deze activiteit is inmiddels uitgegroeid tot een omvangrijk project. Op verzoek van de HBO-raad is het c-team druk bezig met het samenstellen van een document ter ondersteuning van de aanvraag. Dankzij de investering in de relaties kan het c-team nu intensief gebruikmaken van het netwerk zoals ICT regie, VNO-NCW etc. etc.. Dit resulteert in een lijvig document waarin het HBO-I netwerk onze visie ondersteunt. Zodra het gereed is komt het ter inzage op de website. Meer over dit onderwerp in de volgende nieuwsbrief.

Internationale ontwikkelingen

Anneke Hacquebard en Joke Jansen vertegenwoordigen het HBO-I bij de internationale contacten. Een verslag hiervan vindt u in de volgende Nieuwsbrief.

Activiteiten

3 MAART | Bijeenkomst 'Tekorten in de ICT weggewerkt?!

Tijdens de eSkills Week wordt op 3 maart 2010 door ICT~Office een middagbijeenkomst 'Tekorten in de ICT weggewerkt?!' georganiseerd om deelnemers uit ICT-bedrijfsleven en ICT-onderwijs te inspireren samen de instroom in ICT-opleidingen te vergroten en de aansluiting met de arbeidsmarkt te versterken.

De officiële uitnodiging volgt nog.

HBO-I-DOCENTENDAG 2010

INTERNATIONAAL EN INTERCULTUREEL: DE TOEKOMST VAN DE ICT

Op 30 maart 2010 is de HBO-I-docentendag. De titel is Internationaal en intercultureel: de toekomst voor de ICT-er. De locatie is Avans Hogeschool in Den Bosch, comfortabel gelegen op enkele minuten lopen van het NS-station.

Het samenwerken met buitenlandse bedrijven wordt voor ict-ers steeds belangrijker. Ook in onderwijssituaties spelen interculturele aspecten een rol met Nederlandse maar ook met buitenlandse studenten. Studenten willen in het buitenland op stage. Kortom veel redenen om het internationaal en intercultureel werken centraal te stellen op de HBO-I-docentendag van 2010.

In totaal komen er minstens 10 verschillende workshops. Daarnaast natuurlijk keynote-sprekers, een beurs met een internationaal sfeertje en hapjes in stijl. Ook prettig om te weten: aan de dag zijn voor docenten van ict-opleidingen geen kosten verbonden.

Meld je vast aan op de website op aanmelden docentendag, daar vind je de komende maanden ook alle informatie over het programma.
Mocht je nog een goed idee voor een workshop hebben of andere suggesties, laat het ons weten. De docentendag is van en voor ons!

HBO-I Conferentietour 17-19 maart 2010

Dit jaar blijven we voor onze jaarlijkse conferentie weer in eigen land. Er is gekozen voor de regio Noord Oost Nederland. De conferentiecommissie bestaat uit: Jan Stroet, Raymond Blankestijn, Harrie van Seters, Eugène van Roden en Trijntje van Dijk. Zij zijn op dit moment volop bezig met het benaderen van bedrijven. De commissie zal ervoor zorgen dat alle opleidingen aan bod komen. Op dit moment zijn de volgende bedrijven benaderd: Infosupport, Wehkamp, RB Groep, Thales en het Kadaster. De conferentie is alleen bedoeld voor de vertegenwoordigers of hun vaste vervanger. Je kunt je nu al aanmelden via info@hbo-i.nl. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Job Event 2010

In de hoop dat de markt weer aantrekt zijn we voornemens het Job Event 2010 te houden op 8 oktober in het WTC in Rotterdam.
Vorig jaar was het aantal deelnemende bedrijven vanwege de crisis een stuk minder dan de jaren er voor. Daar stond tegenover dat er meer studenten waren. Dit kwam ook doordat een aantal leden een bezoek aan het Event een verplicht onderdeel heeft gemaakt van het studieprogramma. Hierbij is het wel van belang om de studenten te motiveren want we hebben gemerkt dat een verplicht nummer niet altijd als positief wordt ervaren.
Daarom nog een verzoek aan allen: help ons om een bezoek aan het Job Event aantrekkelijk te maken voor de studenten en breng ons a.u.b. in contact met potentiële standhouders. Het Job Event is een prima middel voor onze studenten en onszelf om te netwerken met het bedrijfsleven. Daarbij komt nog dat een aantal HBO-I activiteiten alleen kan worden ontplooid door de opbrengsten uit het Job Event. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van de Ict-Mentality.

Job Event 2010

Communicatieteam

Het communicatieteam levert per 1 januari 2010 0,1 fte van haar omvang in. Hierdoor ontstaat financiële ruimte om het beheer en onderhoud van de website over te laten aan een bekend extern bureau. Het communicatieteam zal zich volledig richten op inhoudelijke- en advieswerkzaamheden. We denken dat door deze oplossing de continuïteit beter gewaarborgd zal zijn.

Ict-Mentality

Het HBO-I heeft Young Works gevraagd om een vertaling te maken van het Bèta Mentality model naar een Ict-Mentality model. Deze vertaling heeft een aantal interessante inzichten opgeleverd. De uitkomsten zijn in november gepresenteerd aan de leden.
De komende tijd zal er gekeken worden naar het vervolg van dit project, het maken van een toolkit. Dit zal waarschijnlijk in de vorm van een boekje gebeuren. We houden je hiervan uiteraard op de hoogte.
De scholierenwebsite zal de komende tijd omgebouwd worden naar een imago-website zoals dat ook is gebeurd met het HBO-I magazine I-zien. Het nieuwe magazine Source is in januari verspreid onder de decanen en de leden van het HBO-I.

COLOFON
Redactie:
Judith Bordewijk, Renée Prins, Marie-José Martens

REDACTIEADRES
HBO-I stichting
Postbus 15051,1001 MB Amsterdam
T 020 626 17 82, F 020 627 03 22
E info@HBO-I.nl, www.HBO-I.nl
ARCHIEF NIEUWSBRIEVEN
De door HBO-I gepubliceerde nieuwsbrieven worden gearchiveerd op de website. Oude edities zijn hier te raadplegen.