Datum: 25 okt 2016

Nieuws: Nieuwe leden kennismanagement

Eva Metz en Hanna Copini nemen de werkzaamheden over van Monique Heemskerk en Markus Wollenweber in het kader van kennismanagement. Zij houden zich bezig met het organiseren van docent en job events en bedrijfsbezoeken. Zij monitoren de voortgang van de kennisontwikkelingsprojecten die vanuit HBO-I (deels) gefinancierd worden. Eva en Hanna zien nog kansen op het gebied van kennisdeling tussen opleidingen en docenten, zowel inhoudelijk als procesmatig. Maar ook door monitoring van ontwikkelingen op het gebied van IT en onderwijs kunnen interessante projecten geïnitieerd worden of als thema dienen voor docentenevents.

Item delen