Onderwijs

HBO-I is een stichting met 57 leden, opgericht in 1992. Leden zijn opleidingsmanagers van HBO-ICT gerelateerde opleidingen. De stichting verkiest uit haar midden een bestuur. De stichting wordt ondersteund door een back office bureau, een kennismanagement team, een communicatieteam, en accountant- en juridische expertise. De 57 leden komen vier maal per jaar bijeen tijdens Platformdagen. Deze dag wordt bijna geheel besteed aan het werken in themagroepen en een plenaire sessie waarin de werkgroep- en landelijke ontwikkelingen worden besproken.

 HBO-i van en voor ict-onderwijs  »

 

Onderzoek en publicaties

Het HBO-I heeft twee permanente werkgroepen: Communicatie en Kennismanagement. Leden van deze werkgroepen kunnen participanten zijn, maar ook medewerkers van aangesloten opleidingen. Jaarlijks stelt het Dagelijks Bestuur een activiteitenplan op. De werkgroepen Communicatie en Kennismanagement stellen eveneens jaarlijks een activiteitenplan op waarin de beleidskeuzes uitgewerkt zijn. Daarnaast zijn er projectwerkgroepen die een tijdelijk karakter hebben, zoals de werkgroep Domeinbeschrijving, de reiscommissie (voor de organisatie van de tweejaarlijkse
internationale studiereis) en themawerkgroepen.

Ga naar onze publicaties »

Agenda

Sinds de oprichting in 1992 heeft het HBO-I veel ondernomen en bereikt. Begonnen als een landelijk opleidingsoverleg voor onderlinge afstemming is het HBO-I inmiddels uitgegroeid tot een gerenommeerd orgaan dat op nationaal en internationaal niveau mede richting geeft aan belangrijke ontwikkelingen. Het HBO-i organiseert meerdere keren per jaar evenementen voor haar leden en docenten en studenten van HBO-ict opleidingen.

Bekijk onze agenda »

NIEUWS: “Inbreng bedrijfsleven essentieel bij herziening curriculum funderend onderwijs” NIEUWS: “Inbreng bedrijfsleven essentieel bij herziening curriculum funderend onderwijs” Als Nederland haar toonaangevende positie op het gebied van innovatie en technologie wil behouden, moeten... Lees verder »
NIEUWS: ICT-pact hoger onderwijs en rijksoverheid Noord-Nederland NIEUWS: ICT-pact hoger onderwijs en rijksoverheid Noord-Nederland Het hoger onderwijs en de rijksoverheid in Noord-Nederland gaan samen ICT-knelpunten te lijf. Met het... Lees verder »
NIEUWS: Zes op tien werkende ICT’ers heeft minstens hbo-opleiding NIEUWS: Zes op tien werkende ICT’ers heeft minstens hbo-opleiding In bijna alle EU-landen groeit het aantal ICT-banen. De afgelopen vijf jaar steeg het aantal... Lees verder »
HBO-I NIEUWSBRIEF BLIJF MAANDELIJKS OP DE HOOGTE! Aanmelden

hbo-i leden

alle leden